Respectrum

Vijftien Tracer T16’s op rij bij Respectrum Eelderwolde

Bij Respectrum in Eelderwolde hebben wij vijftien Tracer T16’s geplaatst, goed voor meer dan 135.000 kWh per jaar! Respectrum heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil het eigenverbruik van energie maximaliseren: zoveel mogelijk energie gebruiken wanneer het ter plekke wordt opgewekt. Met de meedraaiende systemen wordt daarmee een enorme stap gezet. De Tracers staan op lijn in de Oost-West richting en staan een stuk uit elkaar om onderlinge schaduwwerping te voorkomen. Het grondoppervlak om de panelen ontvangt neerslag en zonlicht, waarmee ook aan de wensen met betrekking tot landschap en biodiversiteit wordt voldaan. Op dit moment zorgt het voor groen gras, maar

plannen voor een ecologische inbedding zijn in de maak. De draagkracht en stabiliteit van de ondergrond ter plaatse is beperkt, waardoor wij hebben besloten gebruik te maken van schroefpalen. Elke Tracer staat op vier palen welke tot in de dragende grondlaag zijn geboord, zodat de systemen niet kunnen verzakken. Omdat grondverbetering (aanbrengen van gele grond etc.) nu niet nodig is, blijft de bodem onaangetast en is oorspronkelijk grondgebruik na dienst doen van de Tracers in de toekomst eenvoudig mogelijk. Naast het automatische programma zijn de systemen ook vanaf afstand te besturen. Tevens beschikt het geheel over een camera ten behoeve van monitoring.